Kata JIWA

Thursday, September 8, 2011

Bila Bumi Diganti Dengan Bumi Yang Lain Seumpamanya

Para ilmuan metafizik berpendapat bahawa proses perluasan alam semesta tidak mungkin merupakan proses yang tidak akan berakhir, kerana proses tersebut merupakan proses yang dihasilkan dari letupan pertama.

Apabila proses perluasan alam semesta pada hari ini lebih lambat dari proses yang terjadi pada permulaan, maka di alam ini akan terjadi sebuah masa di mana dua kekuatan akan mempunyai kecepatan yang sama iaitu kekuatan kekuatan yang terdorong dari luar dengan melalui proses letupan dan yang kedua proses penarikan kekuatan ke dalam bentuk yang sangat indah.

Kemudian dengan dorongan energi (tenaga) yang terpancar keluar terjadilah sebuah kekuatan energi yang menarik di seluruh permukaan alam semesta dalam sebuah partikel yang menyerupai partikel pertama diciptakan alam. Para ilmuan menyebutkan kontemporari menyebut teori ini dengan sebutan The Big Crunch Theory (Teori Keruntuhan Besar).

Dan The Big Crunch Theory merupakan lawan kepada The Big Bang Theory di mana dalam kondisi ini alam semesta mula mengecut. Galaksi-galaksi mulai saling mendekat dan bintang-bintang termasuk tata suria saling berlaga atau dengan kata lain 'jatuh' antara satu sama lain. Alam semseta makin mengecut ukurannya dan akhirnya semua materi di alam semesta akan runtuh kembali menjadi satu kesatuan seperti pada awal penciptaannya.

Al-Quran sendiri, jauh 1400 tahun yang silam telah memberikan gambaran proses mobililasi ini dalam firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

"(Iaitu) pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama begitulah kami akan mengulanginya. Itulah satu janji yangpasti akan kami tepati. Sesungguhnya Kamilah yang akan menepatinya," (Al-Anbiya':104).

Cuba kita amati dengan saksama keindahan Al-Quran dalam menggambarkan permasalahan ini iaitu sebgaiman proses pertama penciptaan alam semesta terjadi, begitu jugalah proses alam alam selanjutnya, adalah dengan ketentuan Allah S.W.T.

Alam raya ini di masa akan datang akan kembali ke material pertama kali ia diciptakan, iaitu ke dalam sebuah partikel kecil yang sangat padat, dan tidak ada yang mengetahui hal ini melainkan Allah S.W.T. Kemudian, partikel ini meletus dan berubah menjadi gumpalan-gumpalan asap dan daripada asap inilah diciptakan bumi untuk menggantikan bumi dan langit untuk menggantikan langit.

Firman Allah Taala dalam surah Ibrahim ayat 48 yang bermaksud :

"Iaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit,".

Kesimpulannya, kisah penciptaan alam semesta yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sangat terperinci, juga mengandungi mikjizat yang mengagumkan. Bahkan sehingga akhir kurun ke-20 pun tidak ada seorang ilmuan moden yang boleh menggambarkan proses penciptaan alam sebagaiman gambaran yang telah diberikan dalam kitab suci Al-Quran.

Wallahua'lam.

Dipetik daripada : Cahaya Di Atas Cahaya / Prof. Dr. Zaglul An-Najjar / Perterjemah : Mujahidin Nuryadi / Pustaka Al-Shafa / Cetakan Kedua 2009

No comments:

Post a Comment

Kalam Dari Pondok Tua

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...