Kata JIWA

Wednesday, June 29, 2011

'Ibadul Rahman

Firman Allah Taala dalam surah al-Isra' ayat 1 yang bermaksud :

" Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ".

Hamba merupakan semulia-mulia perkataan sehingga Allah S.W.T memanggil Nabi Muhammad S.A.W dengan panggilan itu sepertimana maksud ayat di atas.

Persoalannya, apakah ciri-ciri yang perlu ada sehingga kita layak dipanggil dengan hamba Allah?

Dalam surah al-furqan ayat 63 sehingga 74 telah dirakamkan yang demikian itu. Dan ringkasnya ciri-ciri itu ialah :

>> Bersopan-santun dan apabila berhadapan dengan orang yang kurang beradab menanganinya pula dengan baik.

>> Mendirikan malam dengan beribadat kepada Allah S.W.T. dan selalu berdoa meminta dijauhkan daripada azab siksaan neraka jahannam.

>> Tidak boros juga tidak kedekut iaitu sederhana dalam berbelanja.

>> Tidak mempersekutukan Allah Azza Wa Jalla dengan sesuatu.

>> Senantiasa bertaubat serta beramal soleh.

>> Tidak pergi ke tempat-tempat yang dilarang (maksiat), dan menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang sia-sia.

>> Tunduk serta patuh apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Allah Taala.

>> Selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikurniakan isteri dan anak-anak yang soleh.

Wallahu'alam.

No comments:

Post a Comment

Kalam Dari Pondok Tua

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...