Kata JIWA

Friday, September 13, 2013

Alam Jin Dan Syaitan (Bahagian 5)

Perbezaan Jin Dan Manusia

1. Asal kejadian :

Sesungguhnya manusia dijadikan daripada tanah sedang jin pula dijadikan daripada api. Ini jelas dinyatakan oleh Allah Taala dalam surah ar-rahman ayat 14 dan 15.

2. Dicipta sebelum manusia :

Maksud firman Allah dalam surah al-hijr ayat 27 : "Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas".

3. Jin boleh melihat manusia sedang manusia sebaliknya :

Maksud firman Allah dalam surah al-a'raf ayat 27 : "Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga, dia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak boleh melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpim bagi orang-orang yang tidak beriman".

4. Mampu berubah bentuk :

Bagi jin kemampuan untuk menyerupai manusia mahupun haiwan. Telah datang kisah tentang syaitan yang mendatangi orang-orang musyrikin ketika perang Badar dalam rupa Saraqah bin Malik dengan berita kemenangan untuk mereka.Akan tetapi malaikat telah turun dari langit lalu membantu tentera Islam.

Firman Allah dalam surah al-anfal ayat 48 yang bermaksud : "Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan: "Tidak ada seorang manusiapun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya aku ini adalah pelindungmu." Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat (berhadapan), syaitan itu balik ke belakang seraya berkata: "Sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu, sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat; sesungguhnya aku takut kepada Allah." Dan Allah sangat keras seksa-Nya".

(Tafsir Al-Kasyaf Jilid 2 m/s 216)

5. Mampu melakukan benda pelik :

Sesungguhnya jin mampu melakukan pelbagai benda hebat dan pelik.Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman A.S yang dirakamkan dalam maksud surah shad ayat 35-37 :

"Dia (Sulaiman) berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi."Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya, dan (Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam,"

Firman Allah lagi yang bermaksud : "Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah Kami memelihara mereka itu," (Al-Anbiya':82)

Kehebatan penyelam (jin) dalam kedua ayat di atas adalah mereka mampu sampai dan turun ke dasar lautan untuk mengeluarkan isi kandungan di dalamnya tanpa sebarang bantuan peralatan sebgaimana kita manusia.

(Al-'Aqidah Al-Islamiah (1) m/s 125)

Demikianlah beberapa perbezaan di antara jin dan juga manusia. Wallahua'lam.


Rujukan:
1. Al-Quranul Karim
2. Al-Quran Digital v.2.1
3. Al-'Aqidah Al-Islamiah (1) / Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Al-Jalli, Dr. Ali Bin Al-'Ajami Al-'Asyie dan Dr. Abdul Ghani Haidar Faari' / Darul Kitab Al-Jaami'e, Sana'a / Cetakan 2009M-1432H
4. 'Alamul Jin Was Syayathin / Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Asyqar / Darun Nafaais, Jordan / Cetakan 2008M-1429H
5. Tafsir Al-Kasyaf / Abu Al-Qasim Muhammad Ibn Umar Az-Zamahsyari / Darul Ihya' At-Turath Al-'Araby, Beirut / Cetakan Kedua 2008M-1429H
6. Maktabah Shamilah

No comments:

Post a Comment

Kalam Dari Pondok Tua

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...