Kata JIWA

Sunday, August 14, 2011

Puasa Itu Untuk Allah

Daripada Abi Hurairah R.A katanya : Rasulullah S.A.W telah bersabda : "Allah 'Azza Wa Jalla telah berfirman : Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa; puasa itu adalah untukku dan Aku yang akan membalasnya (memberi pahala)" (Hadis riwayat Muslim).

Pendapat-pendapat ulama' pada ucapan kecuali puasa; puasa itu adalah untukku :

1. Berkata Al-Mazari : Setiap amal kebajikan yang ikhlas adalah untuk Allah Taala. Adapun dikhususkan dengan puasa kerana ianya adalah amalan batin yang tidak mungkin padanya riya'.

2. Berkata Al-Khitobi : Makna yang demikian adalah bahawa sesunggguhnya tiada bagi orang yang berpuasa garisan.

3. Berkata Abu 'Abid : Pahalanya di sisi Allah kerana sesungguhnya ia bukanlah daripada amal zahir dan dicatatkan berdasarkan penjagaan. Dan ia (puasa) adalah hanya niat dan menahan diri.

4. Dikatakan juga : Hanya Allah Taala mengetahui kadar pahalanya.

Keterangan :

Sesungguhnya meletakkan riya' kepada orang beriman pada amalnya adalah terlau jauh; kerana riya' itu meniatkan sesuatu bukan kerana Allah Taala dan ianya menafikan iman. Dan ayat-ayat Al-Quran  menyebut tentang riya'  diturunkan kepada orang kafir dan munafik. Adapun apabila meniatkan seseorang mukmin bahawa manusia melihat amalnya sebagai dorongan untuk mereka yang lain, tidaklah dicela dan merosakkan amal.

Disebabkan itu, adalah bagi orang yang berpuasa itu garisan (ketetapan) seperti amal yang lain kerana pada terdapat faedah-faedah seperti firman Allah dalam sambungan hadis ini : "Sesungguhnya ia (puasa) adalah perisai". Jadi harus apa yang diniatkan oleh seseorang pada amalnya itu dizahirkannya pada orang di hadapannya bertujuan agar mereka mengetahui niatnya itu  seperti : puasa adalah perisai diri.

Pada pendapat yang mengatakan pahala itu adalah di sisi Allah bermaksud, para malaikat sekalipun ditugaskan oleh Allah untuk mencatitkan amal manusia, mereka sebenarnya tidak mengetahui kadar sebenar pahala puasa juga amalan yang lain sekalipun disebutkan bahawa bagi setiap kebajikan itu adalah 10 pahala kebajikan sehingga 700 kali ganda. Maka yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan firman Allah yang bermaksud: "Sesungguhnya dibalas orang-orang yang bersabar itu dengan ganjaran yang tiada terkira".

Kesimpulannya, hanya Allah Taala mengetahui pahala bagi setiap amalan termasuk puasa berdasarkan niat setiap hambaNya yag beribadat.

Wallahua'lam.

Rujukan :

1. Al-Muntakhibul Mukhtar Min Ahadis Al-Imam Muslim Bin Al-Hajjaj Min Abwabiz Zakah Was Siyam Wal Haj - Asatizatul Hadis Wa 'Ulumihi Bi Jami'ah Al-Azhar
2. Terjemahan Hadis Shahih Muslim - Klang Book Store
3. Hadith Encyclopedia

No comments:

Post a Comment

Kalam Dari Pondok Tua

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...