Kata JIWA

Friday, July 27, 2012

Alam Jin Dan Syaitan (Bahagian 4)

Sifat-Sifat Yang Berkongsi Padanya Jin Dan Manusia

1. Makan dan minum :

Jin juga syaitan makan dan minum. Di dalam Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah R.A bahawa Nabi S.A.W pernah menyuruhnya untuk membawa batu untuk melontarnya (jin) dan bersabda kepadanya : "Jangan bawa kepadaku tulang juga najis binatang". Dan tatkala Abu Hurairah bertanya Rasul S.A.W tentang rahsia larangan baginda pada tulang dan najis binatang maka Nabi bersabda : "Kedua-duanya merupakan makanan jin,".

Sesungguhnya Rasulullah telah mengkhabarkan kepada kita bahawasanya syaitan makan dengan tangan kirinya. Maka baginda telah menyuruh kita untuk menyalahinya (makan dengan tangan kanan). Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya daripada Ibnu Umar R.A: Bahawa Nabi S.A.W telah bersabda : "Apabila makan seseorang kamu, maka makanlah dengan (tangan) kanannya. Dan apabila minum, maka minumlah dengan (tangan) kanannya. Maka sesungguhnya syaitan itu makan dengan (tangan) kirinya, serta minum dengan (tangan) kirinya,".

Sebagaimana manusia dilarang makan apa yang tidak disebut padanya nama Allah daripada daging, maka sebegitu juga Rasul S.A.W menyuruh kepada jin mukmin untuk makan tulang yang disebut nama Allah padanya. Baginda tidak mengharuskan mereka untuk meninggalkan bismillah kerana yang meninggalkan bismillah itu hanyalah syaitan yang kufur daripada kalangan jin kerana sesungguhnya syaitan menyukai  makanan yang tidak disebut padanya nama Allah. Oleh sebab yang demikian, sebahagian ulama' berpendapat bahawa bangkai (haiwan yang disembelih tidak mengikut syariat) merupakan makanan jin, kerana tidak disebut nama Allah ke atasnya. 

Ibnu Qayyim Al-Jauzi telah menguatkan pandangan ini dengan membawakan firman Allah S.W.T di dalam surah al-maidah ayat 90 yang bermaksud :

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan,".

Sesungguhnya minuman yang memabukkan merupakan minuman syaitan. Dan ia merupakan minuman yang diperintahnya oleh ketua mereka (iblis) untuk meminumnya. Maka mereka beramai-ramai berkongsi pada meminumnya, dosanya serta balasannya. Ini bersandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai daripada Abdullah Bin Zaid telah berkata : Telah menulis kepada kami Umar Bin Al-Khattab : "Masaklah minuman kamu sehingga pergi daripadanya bahagian syaitan. Maka sesungguhnya baginya (syaitan) dua (bahagian) dan bagi kamu kamu satu (bahagian)".

('Alamul Jin Was Syayathin:27-28)

2. Berkahwin dan beranak-pinak :

Berkata Dr. Ibrahim Bin Ibrahim Al-Quraibi, "Jelasnya adalah jin itu berkahwin, berpasangan serta beranak-pinak berandarkan kepada asal dan bentuk mereka. Dan ia merupakan sunnah (ketetapan) untuk melengkapkan setiap benda yang hidup atas peraturan 'Sunnah Yang Dijadikan Allah' dan ia telah dijelaskan oleh Al-Quran.".

(Al-Lubab fi Syarhil Aqidah 'ala Dhuis Sunah Wal Kitab:511)

Maka sebahagian ulama berdalilkan yang demikian itu pada firman Allah yang menceritakan perihal ahli syurga yang berpasangan :

"Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin," (Ar-Rahman:56).

Disentuh bermaksud : Dipegang, dinodai serta dirosakkan iaitu disetubuhi.

Tuhan telah mengkhabarkan kepada kita bahawa bagi syaitan itu zuriat (keturunan). Ini sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Taala yang bermaksud :

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia menderhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim," (Al-Kahfi:50).

Berkata Ibnu Hajar, "Dan jin itu beranak-pinak maka tidaklah salah untuk kita mengatakan bahawa mereka itu terdiri daripada lelaki juga perempuan".

Dan Ibnu Taimiyyah pula menyebut, "Telah berkahwin di antara manusia dan jin serta beranak-pinak antara keduanya. Dan inilah yang banyak diketahui.".

(Al-Lubab fi Syarhil Aqidah 'ala Dhuis Sunah Wal Kitab:514)

3. Dipertanggungjawabkan dengan syariat :

Ini jelas disebutkan pada banyak ayat di dalam Al-Quran antaranya :

Firman Allah Taala :

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada-Ku," (Az-Zaariyat:56).

Juga firman Allah Taala :

"Wahai sekalian jin dan manusia, apakah tidak datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-Ku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri", kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir," (Al-An'am:130).

4. Disuruh melakukan kebaikan serta meninggalkan kemungkaran :

Firman Allah 'Azza Wajalla :

"Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)." Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Mereka berkata: "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih." (Al-Ahqaaf:29-31).

5. Berkongsi mukjizat kerasulan :

Firman Allah Taala :

"Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain." (Al-Isra':88).

Juga firman-Nya :

"Wahai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembusi (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." (Ar-Rahman:33).

6. Berpuak-puak dan berkumpulan :

Sebahagian mereka istiqomah pada amal kebajikan, dan sebahagian mereka adalah sebaliknya. Sebahagian mereka lalai dalam keseronokan maksiat dan sebahagian mereka adalah kufur (yang paling banyak).

Firman Allah yang bermaksud :

"Dan sesungguhnya di antara kami (jin) ada orang-orang yang soleh dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeza-beza." (Al-Jin:11).

7. Berkongsi pada pahala dan dosa :

Jin dipertanggungjawabkan dengan suruhan dan larangan. Maka barangsiapa yang taat, Allah akan redha kepadanya dan akan masuk ke dalam syurga. Dan barangsiapa yang ingkar, akan masuk ke dalam neraka. Di antara dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu :

Firman Allah Taala :

"Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu : "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka seksaan yang berlipat ganda dari neraka." Allah berfirman: "Masing-masing mendapat (seksaan) yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui." (Al-A'raf:38).

Dan dalil yang menunjukkan bahawa jin yang mukmin akan masuk ke dalam syurga adalah sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

"Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga (satu untuk manusia dan satu untuk jin)." (Ar-Rahman:46).

('Alamul Jin Was Syayathin:55-56)

8. Mati :

Tidak syak lagi bahawa jin juga akan mati sebagaimana makhluk bernyawa yang lain. Ini berdasarkan kepada umum ayat pada firman Allah S.W.T yang bermaksud:

"Semua yang ada di bumi itu akan binasa (mati). Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (Ar-Rahman:26-27).

Demikianlah sebahagian perkara yang berkongsi padanya akan jin dengan manusia sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah juga daripada pandangan para ulama'. Wallahua'lam.

Rujukan :

1. Al-Quranul Karim
2. 'Alamul Jin Was Syayathin / Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Asyqar / Darun Nafaais, Jordan / Cetakan 2008M-1429H
3. Al-Lubab fi Syarhil Aqidah 'ala Dhuis Sunah Wal Kitab / Dr. Ibrahim Bin Ibrahim Al-Quraibi / Sana'a / Cetakan Ketiga 2008M-1429H
4. Hadith Encyclopedia
5. Maktabah Syamilah

No comments:

Post a Comment

Kalam Dari Pondok Tua

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...