Kata JIWA

Tuesday, August 2, 2011

Darjat-Darjat Puasa

Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud :

"Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukan pendustaan, maka bagi Allah tidak ada keperluan dalam dia meninggalkan makan dan minumnya (tidak berhajat pada puasanya)".

(Riwayat Imam Bukhari, Abu Daud dan lain-lain daripada Abu Hurairah R.A)

Puasa itu bukan sekadar puasa zahir (mencegah dari makan dan minum) akan tetapi juga puasa batin (mencegah dari dosa dan maksiat). Imam Al-Ghazali Rahimahullah telah membahagikan darjat puasa manusia kepada 3 bahagian :

1. Puasa Umum : iaitu berpuasa dengan menahan perut dan kemaluan daripada menikmati keinginannya seperti makan, minum dan sebagainya.

2. Puasa Khusus : iaitu berpuasa yang disertakan dengan menjaga pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki dan seluruh anggota daripada melakukan yang haram dan dosa.

3. Puasa Khususul Khusus : iaitu berpuasa dengan menyertakan semua yang tersebut di atas dengan menambah lagi dengan berpuasa hati dari segala cita-cita yang kotor dan pemikiran-pemikiran keduniaan dan memesongkan perhatian daripada Allah.

No comments:

Post a Comment

Kalam Dari Pondok Tua

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...